Bildirilerin Basım-Yayımı

Sempozyum bildirileri 2017 yılı içinde elektronik ve/veya basılı ortamda yayımlanacaktır.